حميد مشکين زرع 
 
 کارشناس ارشد مهندسي کامپيوتر – نرم افزار از دانشکده فني 
دانشگاه گيلان . 

 مدير گروه کامپيوتر موسسه آموزش عالي غير انتفاعي جابر بن حيان . 

 
 meshkin_hamid@yahoo.com : پست الکترونيکي 
meshkinzar.hamid@gmail.com
 
مقالات علمي ارائه شده دانشجويي دوره کارشناسي ارشد : 
موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – ، " GPU 1. حميد مشکين زرع ، " معماري 
. دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – زمستان 92 
موسسه آموزش ، " Operating System X Mevericks " ، 2. حميد مشکين زرع 
. عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – زمستان 92 
3. حميد مشکين زرع ، " مدلسازي و ارزيابي عملکرد سيستم کامپيوتري موازي با استفاده 
از مدل هاي برگ" ، موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – 
. گروه مهندسي کامپيوتر – تابستان 93 
4. حميد مشکين زرع ، " تحمل خرابي از طريق متنوع سازي براي محصولات نرم افزاري با 
موسسه آموزش عالي ، "SQL توليد انبوه : تحقيقي در مورد سرورهاي پايگاع داده 
. دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – تابستان 93 
5. حميد مشکين زرع ، " ارزيابي کارايي و مدل سازي عمليات امنيت سيستم هاي رايانه 
اي" ، موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي 
. کامپيوتر – تابستان 93 
موسسه ، "GPU 6. حميد مشکين زرع ، " توصيف و بهره برداري سيستمهاي حافظه 
آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – مهر 
. 93 
7. حميد مشکين زرع ، " متدولوژي و توسعه نرم افزارهاي چابک " ، موسسه آموزش عالي 
. دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – آذر 93 
Model-Driven Development Process Patterns: " ، 8. حميد مشکين زرع 
موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني ، "Survey and Analysis
مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر – بهمن 93 تحويل خواهد شد . 
، " Comparison of Cloud and Grid Computing" ، 9. حميد مشکين زرع 
موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه مهندسي کامپيوتر 
– بهمن 93 تحويل خواهد شد . 
A Comparative Analysis: Grid, Cluster and Cloud " ، 10 . حميد مشکين زرع 
موسسه آموزش عالي دانشگاه گيلان – دانشکده فني مهندسي – گروه ، " Computing
مهندسي کامپيوتر – بهمن 93 تحويل خواهد شد . 
مقالات علمي ثبت شده و ارائه شده : 
چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري ، " GPU 1. حميد مشکين زرع ، " معماري 
اطلاعات ، ارتباطات و کامپيوتر ، 6 تير ماه 1393 ، ايران – تهران . 
2. حميد مشکين زرع ، " طراحي معماري آرتميس با هوش مصنوعي " ، همايش سيستمهاي 
هوشمند در مهندسي برق و کامپيوتر ، 20 آبان 1393 ، ايران – جويبار . 
3. حميد مشکين زرع ، " مدلسازي و ارزيابي عملکرد سيستم کامپيوتري موازي با استفاده 
از مدل هاي برگ" ، دومين کنفرانس سالانه دانش پژوهان کامپيوتر و فناوري اطلاعات ، 
28 و 29 آبان 1393 ، ايران – تبريز . 
4. حميد مشکين زرع ، "توسعه مدل محور در مهندسي نرم افزار با الگوهاي ايمني" ، 
دومين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات ، 7 و 8 
اسفند 1393 ، دانشگاه تهران . 
 
 
آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:58077
تعداد بازدید کنندگان امروز:9
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:302
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:3716

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا